Form IIII

Signs


The outside pushes for synergy. The scattered mind returns, now unmoved and collected. Still ancient. Deep within a black hole, a love song hides.

We hold signs in our mouths
like the skies
we figure it out
Although they look all the same
I keep losing them
like falling stars
one is swallowed
one spit out

My tongue can identify which sign
If I want to say something
I hold it out
between my teeth
to shine

One is swallowed
one spit out
One swallowed
one spit out
one spit out
spit out

My tongue can identify which sign
If want to say something
I hold it out
between my teeth
to shine

Genom nattens blå miljoner stjärnor gå
och när en stjärna faller, faller den för Dig
Och jag önskar då, att all din kärlek få
ty när en stjärna faller, faller den för dig
Varje stjärna som blänker, vishet mig skänker mer och mer
att om lyckan får råda den åt oss båda ler…

… Och jag önskar då, att all din kärlek få
ty när en stjärna faller, faller den för dig
Varje stjärna som blänker, vishet mig skänker mer och mer
att om lyckan får råda den åt oss båda ler

Genom nattens blå miljoner stjärnor gå
och när en stjärna faller, faller den för Dig…